به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهاباد روزشنبه 9   اردیبهشت ماه 96 ، مراسم بزرگداشت روز شوراهای اسلامی در سالن شهرداری برگزار شد

شجاعی روز شنبه در مراسم گرامیداشت روز شوراها اظهار کرد: بر این اساس اگر مردم از منتخبان خود راضی بودند، دوباره به آنها رای می دهند در غیر این صورت فرد دیگری را جایگزین می کنند


وی افزود: عالی ترین مرجع نظارت به منتخبان خود مردم هستند و شورای شهر نیز برآیند سلیقه و انتخاب مردم است و از اهمیت بالایی برخوردار است


شجاعی همچنین یادآور شد: در آغاز بکار شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالفان عدیده ای وجود داشت اما اکنون بیشتر آنها متقاعد شدند که از آثار و تاثیرات عملکرد مثبت شوراها است


شجاعی با اشاره به اینکه توفیقات زیادی در عرصه شهرسازی داشتیم، بیان کرد: امور باید در دست نخبگان مردم باشد و این موضوع در شوراها متبلور شده است اما به هر ترتیب مدیریت مالی شهر دشوار بوده و مردم باید در انتخابات و انتخاب داوطلبان به آن دقت کنند

.


وی همچنین با اشاره به انتخابات پیش رو اظهار کرد: از دید نظام در انتخابات کسی بر کسی ارجحیت ندارد و این ارجحیت را مردم به داوطلبان می دهند تا منتخب شوند

.


فرماندار مهاباد تاکید کرد: اما آنچه که از هر چیز مهمتر است سرافرازی نظام، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و تثبیت بیشتر امنیت در کشور است و همچنین باید همه حافظ حیثیت نظام باشیم


امام جمعه شهرستان مهاباد نیز در این مراسم گفت: راهیابی به شوراها راهی برای مال اندوزی نیست بلکه خدمت به کشور و خادم مردم بودن است


ماموستا ملاقادر سهرابی اظهار کرد: مسئولیت قبول کردن، وظیفه سنگینی است و بر این اساس باید مردم در رای دادن دقت کنند و به اصلح رای بدهند


وی تاکید کرد: مردم با شرکت گسترده در انتخابات و انتخاب اصلح فرصت سوء استفاده به دشمنان را نخواهند داد


رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد نیز گفت: در بیش از سه سال گذشته شاخص های برخورداری و شاخص های شهری در مهاباد افزایش یافته استهمچنین در این مراسم اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار مهاباد تقدیر شدند


در انتخابات شوراهای شهرستان مهاباد 138 روستای حایز شرایط انتخابات شورای های اسلامی روستا و 2 شهر مهاباد و خلیفان است که در مجموع 442 عضو شورا در این شهرستان انتخاب خواهند شد


شهرستان مهاباد با حدود 237 هزار نفر جمعیت دارای 2 بخش خلیفان و مرکزی بوده که در جنوب آذربایجان غربی واقع است