ایرج شجاعی روز یکشنبه در حاشیه بازدید از نحوه آماده سازی مکان های تبلیغات انتخاباتی نامزدهای شورای اسلامی شهر مهاباد اظهار کرد: غیر از مکان های در نظر گرفته شده تبلیغات در سایر مکان ها ممنوع است و نامزدها حق نصب تبلیغات خود را در مکان های دیگر ندارند.
وی افزود: هر گونه دیوار نویسی و روش های غیر مصوب غیرقانونی بوده و ممنوع است.
شجاعی همچنین با دعوت از مردم برای مشارکت هر چه بیشتر در پای صندوق های رای، بیان کرد: شرکت با شکوه مردم در انتخابات پیش رو موجب افزایش اقتدار نظام و خدمتگزاران مردم در دولت می شود.
تبلیغات شوراهای اسلامی شهر و روستا از 21 اردیبهشت ماه جاری آغاز می شود.
در انتخابات شوراهای شهرستان مهاباد 138 روستای حایز شرایط انتخابات شورای های اسلامی روستا و 2 شهر مهاباد و خلیفان است که در مجموع 442 عضو شورا در این شهرستان انتخاب خواهند شد.
61 شعبه اخذ رای و 320 صندوق برای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان پیش بینی شده است.
از این تعداد شعبه اخذ رای 61 شعبه در شهر مهاباد و 99 شعبه روستایی در بخش مرکزی و خلیفان است، در واقع در هر شعبه یک صندوق مختص انتخابات ریاست جمهوری و یک صندوق مختص انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا است.
شهرستان مهاباد با حدود 237 هزار نفر جمعیت دارای 2 بخش خلیفان و مرکزی بوده که در جنوب آذربایجان غربی واقع است.
پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا بر اساس اعلام شورای نگهبان همزمان با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت امسال برگزار می شود.