در شهرستان مهاباد اندكي دورتر و بالاتر از حوضخانه شاه درويش در صالح الدين شرقي ـ كوچه قاضي زاده در صحن مسجد رستم بيگ واقع شده است . سال تاسيس بنا به سال 1230 هجري قمري بر مي گردد . بناي حوضخانه از آجر و زير بناي آن از سنگهاي متراكمي است كه تا ارتفاع 90 سانتي متري ديواره صاف و صيقلي شده اند . گنبد بنا آجري و مدور است و طاقهاي سه قسمتي ( جناغي ) آجري مي باشند .