پیام تبریک معاون  استانداروفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت 15مهر، روز ملی روستا

 

در متن پیام دکتر شجاعی آمده است:

روستا به عنوان یکی از مراکز اولیه و مهم تمدن بشری، رکن اساسی حفظ توان اقتصادی و پشتوانه استقلال سیاسی و امنیتی کشور محسوب می شود و در بسیاری از کشورها، توسعه روستایی، نقش بسیار مهمی در خودکفایی و پیشرفت کشور ایفا می کند. در دولت تدبیر و امید توجه ویژه به مناطق روستایی و ارتقای شاخص های توسعه پایداردر روستاها از جمله اولویت های اساسی است که در این مسیر با تاکید بر ایجاد صنایع تبدیلی و توسعه فضای کسب و کار در روستاها، علاوه بر افزایش درآمد روستائیان، انگیزه برای ماندگاری مردم درمحیط های روستایی نیز فراهم شده است. اینجانب 15 مهرماه روز ملی "روستا" را به روستائیان و عشایر عزیز، شوراهای اسلامی روستا و دهیاران شهرستان مهاباد تبریک و تهنیت گفته و امیدوارم با توجه به ظرفیت های ارزشمندی که روستاهای مهاباد در بخش های مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و بویژه بخش گردشگری دارد، بتوانیم با مشارکت روستانشینان عزیز، شاهد ارتقای شاخص های توسعه پایدار و پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر روستاهاباشیم.

 

شجاعی

معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد