به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز سه شنبه مورخه 20 شهریور ماه 97 ، اعضای کمسیون برنامه و بودجه و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در ،  مهاباد به منظور بررسی زیرساختها، پتانسیل ها و حمایت از برخی پروژه های شاخص در این شهرستان حضور یافتند. هدف از سفر اعضای کمیسیون بررسی پروژه های شاخص شهرستان از جمله بیمارستان 350 تخت‌خوابی، تامین آب مورد نیاز 138 روستای پایین دست و بالا دست سد مهاباد، حمایت از صنایع دستی، صنایع پایین دستی پتروشیمی و سایر طرحهای زیرساختی به منظور حمایت و همکاری در تامین اعتبار از بودجه سال آینده  کشور است. این دیدار دومین سفر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به شهرهای جنوب استان است و می تواند در تامین اعتبار و اختصاص بودجه به پروژه های شاخص مهاباد بسیار موثر باشد. محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ، بیان داشتند که  تامین اعتبار آبرسانی به 138 روستای شهرستان با به بهره برداری رسیدن تصفیه خانه جدید و اختصاص تصفیه خانه قدیمی برای تامین آب شرب و تسریع در تزریق بودجه برای پیشرفت سریع فیزیکی احداث بیمارستان جدید از اولویت های این سفر است. تزریق بودجه به صنایع دستی از محل صندوق توسعه ملی نیز به اعضای کمیسیون پیشنهاد داده شده و اعضای کمیسیون نیز قولهای مساعد برای همکاری در تامین اعتبار طرح ها و پروژه های شهرستان را داده اند. وی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از سفر اعضای کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی و تلاش های اعضای این کمیسیون برای ایجاد زیر ساختهای لازم در شهرستان ها اظهار کرد: دکتر تاج گردون رئیس کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یکی از حامیان تبدیل بیمارستان 100 تخت‌خوابی به 350 مهاباد بود و در این راستا تلاش های زیادی انجام داده اند.