به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز دوشنبه مورخه 12 شهریور 97 نشست مشورتی  دهیاران با بخشدار خلیفان برگزار گردید.

در این جلسه به تبیین و بحث و گفتگو در موردمسائل مالی و بودجه ای امور مالی دهیاران و رعایت دقیق قوانین مالی و معاملات و مناقصات پرداخته شد.در ادامه بیژن فر بخشدار خلیفان با تقدیر از فعالیتهای عمرانی دهیاران،آنان را ترغیب و تشویق به توسعه و درآمد زایی در روستاها و  در بیان سودمندی های  توسعه برای روستائیان عزیز دهیاران فعالیت و تلاش بیشتری انجام دهند.