به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، روز یکشنبه مورخه 17  تیر ماه 97 ، کارگاه متمرکز فرش دست باف و صنایع دستی مدرسی در روستای قم قلعه با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، مدیر کل گردشگری استان و روسای ادارات افتتاح شد.

این کارگاه که در راستای اشتغال پایدار روستایی است و در طرحهای صنایع دستی  و مشاغل خانگی قرار دارد با اشتغالزایی  12 نفر بطور مستقیم و 24  نفر غیر مستقیم و 5 نفر بیمه شده رسما آغاز بکار نمود ، همچنین دکتر جباری مدیرکل گردشگری استان ضمن تبریک و تشویق برای بانیان این کارگاه بیان نمود ایجاد این کارگاه ها بسیار مفید و حائز اهمیت است و دولت نیز حمایت می کند چراکه در وهله اول بی نیاز از ارز می باشد و ضمنا نگاهی ارزشمند به صنایع دستی و تولید داخلی دارد لذا همواره سیاست امروز دولت حمایت از این گونه حرکتهاست و بیان کردند که امیدواریم در آینده شاهد فعالیت بیشتر و اشتغالزایی بیشتر در این موارد باشیم .