به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز یکشنبه مورخه 17 تیر ماه 97 ، مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد امام (ره) ، در دفتر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد برگزار شد.

در این مراسم آقای مسعود مامندی پور پس از اتمام خدمت و بازنشستگی تودیع و آقای حسین خضری بعنوان رئیس جدید معرفی شد.

در این مراسم دکتر شجاعی از زحمات آقای مامندی پور تشکر و قدردانی نمود و بیان کردند که تعامل خوب ایشان و همکاری و حسن نیت وی همواره گره گشای امورات مراجعین بودند و در کارهای اداره موبوطه با سعه صدر تلاش می نمودند و همچنین برای آقای حسین خضری هم آرزوی توفیقات و پیشرفت کردند .