به گزارش روابط عمومی فرمانداری روز یکشنبه مورخه 10 تیرماه 97 ، کارگاهی آموزش برای تحکیم خانواده و پیشگیری از اعتیاد از سوی امور بانوان فرمانداری مهاباد و شبکه بهداشت و ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه که زوج های جوان و بانوان حضور داشتند ، مسائلی در مورد مصرف داروهای اعتیاد آور و هشدار در زمینه آنها و اینکه تبلیغات و رسانه ها چقدر می توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند و اینکه متاسفانه عده ای به بهانه تقویت قوای جنسی یا بهبود در روابط جنسی به مصرف قرص ها یا مواد انرژی زای اعتیاد آور روی می آورند که این مناسب نیست و در بلند مدت عوارض ناشی از آن بسیار وخیم تر وحادتر خواهد بود .