گزارش تصویری ازاولین همایش پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر شهرستان مهاباد در سالن تبلیغات اسلامی شهرستان مهاباد