loader
ﺳﻪشنبه 30 آبان 1396

دیدار با رئیس و پرسنل اداره اوقاف شهرستان مهاباد به مناسبت هفته وقف

دوشنبه 29 آبان 96  | 11:08:37

  به گزارش روابط عمومی  فرمانداری مهاباد  روز دوشنبه  29 آبان ماه 96 ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهر...


بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از بازار سنتی مهاباد

دوشنبه 29 آبان 96  | 11:08:39

  به گزارش روابط عمومی  فرمانداری مهاباد  روز دوشنبه  29 آبان ماه 96 ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهر...


افتتاح غرفه دایمی صنایع دستی در موزه حمام میرزا رسول به مناسبت هفته بسیج

دوشنبه 29 آبان 96  | 11:08:14

به گزارش روابط عمومی  فرمانداری مهاباد  روز دوشنبه  29 آبان ماه 96 ، غرفه دایمی صنایع دستی در موزه حما...


پیام تبریک شجاعی معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته بسیج

دوشنبه 29 آبان 96  | 07:08:20

  دکتر شجاعی معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد ضمن تبریک هفته بسیج به تمامی بسیجیان ، پیامی ب...


ارسال 20 ماشین در قالب کاروان کمک های مردمی به مناطق زلزله زده

شنبه 27 آبان 96  | 12:08:53

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 27 آبان ماه 96 ، کاروان کمک های مردمی شهرستان مهاب...


دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با شهردار جدید مهاباد

شنبه 27 آبان 96  | 12:08:56

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه 27 آبان ماه 1396 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ...


متن پیام تبریک معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار

شنبه 27 آبان 96  | 11:08:19

متن پیام تبریک معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار به شر...


دیدار با رئیس و پرسنل اداره اوقاف شهرستان مهاباد به مناسبت هفته وقف

دوشنبه 29 آبان 96  | 11:08:37

  به گزارش روابط عمومی  فرمانداری مهاباد  روز دوشنبه  29 آبان ماه 96 ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهر...


افتتاح غرفه دایمی صنایع دستی در موزه حمام میرزا رسول به مناسبت هفته بسیج

دوشنبه 29 آبان 96  | 11:08:14

به گزارش روابط عمومی  فرمانداری مهاباد  روز دوشنبه  29 آبان ماه 96 ، غرفه دایمی صنایع دستی در موزه حما...


پیام تبریک شجاعی معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته بسیج

دوشنبه 29 آبان 96  | 07:08:20

  دکتر شجاعی معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد ضمن تبریک هفته بسیج به تمامی بسیجیان ، پیامی ب...


متن پیام تبریک معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار

شنبه 27 آبان 96  | 11:08:19

متن پیام تبریک معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار به شر...


اهدای مدال قهرمانی محمدامین رشه (شینه حاجی هاشم )به مصیبت زدگان زلزله کرمانشاه

پنجشنبه 25 آبان 96  | 13:08:54

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز پنج شنبه مورخه 25/8/1396 آقای محمد امین رشه (شینه حاجی هاشم )قه...


دیدار رییس وکارکنان اداره اوقاف شهرستان مهاباد با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد

پنجشنبه 25 آبان 96  | 08:08:14

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز پنج شنبه مورخه 25/8/1396 به مناسبت روز وقف رییس وکارکنان اداره ...


پیشوازی مردم کامیاران و جوانرود از کاروان کمک های مردمی مهاباد

پنجشنبه 25 آبان 96  | 08:08:50

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد وبه نقل از کاروانهای اعزامی از شهرستان مهاباد ،کاروانهای امدادی وکم...


افتتاح غرفه دایمی صنایع دستی در موزه حمام میرزا رسول به مناسبت هفته بسیج

دوشنبه 29 آبان 96  | 11:08:14

به گزارش روابط عمومی  فرمانداری مهاباد  روز دوشنبه  29 آبان ماه 96 ، غرفه دایمی صنایع دستی در موزه حما...


پیام تبریک شجاعی معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته بسیج

دوشنبه 29 آبان 96  | 07:08:20

  دکتر شجاعی معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد ضمن تبریک هفته بسیج به تمامی بسیجیان ، پیامی ب...


متن پیام تبریک معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار

شنبه 27 آبان 96  | 11:08:19

متن پیام تبریک معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار به شر...


اهدای مدال قهرمانی محمدامین رشه (شینه حاجی هاشم )به مصیبت زدگان زلزله کرمانشاه

پنجشنبه 25 آبان 96  | 13:08:54

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز پنج شنبه مورخه 25/8/1396 آقای محمد امین رشه (شینه حاجی هاشم )قه...


دیدار رییس وکارکنان اداره اوقاف شهرستان مهاباد با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد

پنجشنبه 25 آبان 96  | 08:08:14

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز پنج شنبه مورخه 25/8/1396 به مناسبت روز وقف رییس وکارکنان اداره ...


پیشوازی مردم کامیاران و جوانرود از کاروان کمک های مردمی مهاباد

پنجشنبه 25 آبان 96  | 08:08:50

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد وبه نقل از کاروانهای اعزامی از شهرستان مهاباد ،کاروانهای امدادی وکم...


حضور معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مهاباد در بخش خبری صداوسیمای مرکز مهاباد

پنجشنبه 25 آبان 96  | 08:08:02

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد شب چهارشنبه مورخه 24 /8/1396 حضور معاون استانداروفرماندارویژه شهرست...


پیام تبریک شجاعی معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته بسیج

دوشنبه 29 آبان 96  | 07:08:20

  دکتر شجاعی معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد ضمن تبریک هفته بسیج به تمامی بسیجیان ، پیامی ب...


متن پیام تبریک معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار

شنبه 27 آبان 96  | 11:08:19

متن پیام تبریک معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار به شر...


اهدای مدال قهرمانی محمدامین رشه (شینه حاجی هاشم )به مصیبت زدگان زلزله کرمانشاه

پنجشنبه 25 آبان 96  | 13:08:54

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز پنج شنبه مورخه 25/8/1396 آقای محمد امین رشه (شینه حاجی هاشم )قه...


دیدار رییس وکارکنان اداره اوقاف شهرستان مهاباد با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد

پنجشنبه 25 آبان 96  | 08:08:14

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز پنج شنبه مورخه 25/8/1396 به مناسبت روز وقف رییس وکارکنان اداره ...


پیشوازی مردم کامیاران و جوانرود از کاروان کمک های مردمی مهاباد

پنجشنبه 25 آبان 96  | 08:08:50

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد وبه نقل از کاروانهای اعزامی از شهرستان مهاباد ،کاروانهای امدادی وکم...


حضور معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مهاباد در بخش خبری صداوسیمای مرکز مهاباد

پنجشنبه 25 آبان 96  | 08:08:02

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد شب چهارشنبه مورخه 24 /8/1396 حضور معاون استانداروفرماندارویژه شهرست...


بازدید معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مهاباد از محلهای جمع آوری کمکهای مردمی برای زلزله زدگان کرمانشاه

پنجشنبه 25 آبان 96  | 08:08:19

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مهاباد از محلهای جمع آوری کمکها...عنوان جاذبه های گردشگری

لیست جاذبه های گردشگری

دخمه فخريگاه

شنبه 13 آذر 95  | 11:09:29

نزديكي مهاباد دخمه اي از زمان مادها وجود دارد كه اين دخمه داراي دو طبقه است و شامل چهار ستون سنگي و چند قبر ...


غار سهولان

شنبه 13 آذر 95  | 10:09:19

سهولان يكي از مهمترين و كم‌نظيرترين غارهاي طبيعي كشور و از شگفت‌انگيزترين جلوه‌هاي طبيعت زيباي سرزمين آذرباي...


حوضخانه رستم بيك

شنبه 13 آذر 95  | 11:09:50

در شهرستان مهاباد اندكي دورتر و بالاتر از حوضخانه شاه درويش در صالح الدين شرقي ـ كوچه قاضي زاده در صحن مسجد ر...


حوضخانه شاه درويش

شنبه 13 آذر 95  | 11:09:24

اين حوضخانه در شهرستان مهاباد ، خيابان طالقاني شرقي ، كوچه دارايي در داخل صحن مسجد شاه درويش قرار گرفته است ....


پل مميند در منطقه جنوب

شنبه 13 آذر 95  | 11:09:57

يكي از بناهاي زيباي منطقه جنوب درياچه اروميه ساختمان پلي تاريخي است كه بر روي رودخانه گادر ( Gadar ) بسته شده...


حمام ميرزا رسول

شنبه 13 آذر 95  | 10:09:41

حمام ميرزا رسول در مركز شهر مهاباد واقع شده است و محل قرار گيري آن يكي از پر ترددترين سايتهاي شهري مي باشد . ...


نماي داخلي مسجد جامع مهاباد

شنبه 13 آذر 95  | 10:09:23

زيباترين و جالبترين اثر تاريخي بجاي مانده از دوران صفوي در منطقه غرب و شمال غرب ايران مسجد جامع مهاباد يا مد...


دی ان ان evoq